Passioneret tilgang til unge og
voksnes trivsel og udvikling

Profil

Min passion

Gennem hele mit virke har jeg brændt for trivsel hos både børn og voksne, og jeg har igennem årene engageret mig mere og mere inden for dette område. Via mit arbejde som lærer og viceinspektør har jeg gennemført tusindvis af samtaler med det formål at hjælpe og støtte både elever, forældre og kolleger. Jeg har oplevet, hvor vigtigt det er at blive set, mødt og taget alvorligt, og hvor stor betydning det kan have.

Coaching er kommet til at fylde mere og mere. Dels oplever mange børn og forældre et større pres både i skolen og hjemme, dels har jeg fattet stor interesse for, hvor stor en betydning coaching af både børn og voksne kan have. Det er stort at være vidne til, at en elev får vendt skoletræthed til glæden ved at gå i skole, når en voksen erfarer, at de har positive og konstruktive valgmuligheder i deres liv, eller når børn og unge får lys i øjnene, når de opdager, at de faktisk godt kan finde ud af matematik.

Det er min erfaring, at der nogle gange blot skal en enkelt samtale til at løse en ellers fastlåst situation eller konflikt. Jeg er meget ydmyg over, hvor lidt der ofte skal til for at skabe en stor forandring.

En af mine store forcer er, at jeg på kort tid kan skabe tillid og en positiv kontakt med både børn og voksne, samtidig med at jeg formår at skabe et rum af fortrolighed, ro, tryghed og nærvær, som for mig at se skal være til stede, før der er plads til, at både børn og voksne tør, kan og vil arbejde med ændringer af tankemønstre og selvopfattelse.

Baggrund

Mine arbejdsopgaver som leder har været mange og meget forskelligartede. De har vekslet mellem diverse ledelsesopgaver bl.a. personaleledelse, konflikthåndtering, samtaler med elever, supervision af lærere, ledelsesstrategier samt ansættelsessamtaler m.m.

Undervisning og formidling er vigtigt for mig, derfor har jeg altid fastholdt min undervisning i matematik som en del af min lederrolle. Jeg er nærværende både som lærer og leder med en naturlig autoritet. Jeg underviser med humor, empati og engagement, og jeg formår samtidig at sætte grænser og stille krav til de unge uden at skælde ud.

Min store interesse for undervisning og formidling førte til, at jeg i 2003 skrev “Matematikhåndbogen“- en matematisk opslagsbog, skrevet ud fra devisen: Matematik skal være nemt.

 

Uddannet lærer i matematik og idræt

Viceinspektør 1992 til 2018

Certificeret coach