Jeg brænder for børnene og de unge, og mit udgangspunkt er, at disse børn kan og skal hjælpes!

Coaching af børn & unge

Flere og flere børn oplever i dag pres og stress i relation til deres skolegang, kammerater og i hverdagslivet generelt. Mange børn og unge tumler med deres udfordringer selv og kan føle sig meget alene. Der kan være tale om periodevise udfordringer af kortere eller længere varighed.

Jeg brænder for børnene og de unge, og mit udgangspunkt er, at disse børn kan og skal hjælpes!

Jeg har en bred og mangeårig erfaring med vejledning, rådgivning og coaching af børn og unge med alle slags udfordringer, og jeg har set den positive effekt af, at børn og unge tilbydes et rum med ro, nærvær og fortrolighed, hvor de ”frit kan tale”.

Selvom tingene måske kan synes vanskelige og uoverskuelige, er det min erfaring, at der ofte kun skal få samtaler til, før der sker en stor forandring.

Coaching af barnet/den unge kan somme tider med fordel kombineres med sideløbende samtaler med forældrene. Dog aldrig uden forudgående aftale med barnet/den unge.

Almindelige udfordringer

 • Stress og skoletræthed
 • Mobning
 • Manglende motivation
 • Manglende selvværd
 • Præstationsangst/eksamensskræk
 • Sorg i forbindelse med tab
 • Skilsmisse
 • Relationer (forældre/kammerater/lærere)
 • Angstanfald
 • De stille børn. Selvværd – det at blive set
 • Behov for hjælp til at bryde uhensigtsmæssige mønstre/adfærd
 • Hjælp til struktur i forhold til aflevering, fremmøde og lektier
 • Misbrugsforældre