Coaching af børn & unge

Flere og flere børn oplever i dag pres og stress i relation til deres skolegang, kammerater og i hverdagslivet generelt. Mange børn og unge tumler med deres udfordringer selv og kan føle sig meget alene. Der kan være tale om periodevise udfordringer af kortere eller længere varighed.

Jeg brænder for børnene og de unge, og mit udgangspunkt er, at disse børn kan og skal hjælpes!

Jeg har en bred og mangeårig erfaring med vejledning, rådgivning og coaching af børn og unge med alle slags udfordringer, og jeg har set den positive effekt af, at børn og unge tilbydes et rum med ro, nærvær og fortrolighed, hvor de ”frit kan tale”.

Selvom tingene måske kan synes vanskelige og uoverskuelige, er det min erfaring, at der ofte kun skal få samtaler til, før der sker en stor forandring.

Coaching af barnet/den unge kan somme tider med fordel kombineres med sideløbende samtaler med forældrene. Dog aldrig uden forudgående aftale med barnet/den unge

Almindelige udfordringer

 • Stress og skoletræthed
 • Mobning
 • Manglende motivation
 • Manglende selvværd
 • Præstationsangst/eksamensskræk
 • Sorg i forbindelse med tab
 • Skilsmisse
 • Relationer (forældre/kammerater/lærere)
 • Angstanfald
 • De stille børn. Selvværd – det at blive set
 • Behov for hjælp til at bryde uhensigtsmæssige mønstre/adfærd
 • Hjælp til struktur i forhold til aflevering, fremmøde og lektier
 • Misbrugsforældre

Kære Susanne,
Tak for hjælpen med eksamenslæsning sidste sommer. Du fik fundet frem til den bedste metode for mig at læse op på. Du opstillede det meget enkelt, samt gav mig en tro på mig selv til at finde evnen og styrken i mig selv til at gennemføre uden opgivelse og fortvivlelse. Jeg bestod begge eksamener og kan nu slappe af denne sommer. Tak, Susanne!
Sander Ek, Studerende
Da vores søn havde brugt 9 års skolegang på at låse hjernen helt fast i troen på, at han var dårlig til matematik, var det svært for os som forældre at hjælpe ham, selv om vi brugte mange ressourcer. Du mødte ham 2 (to) gange! Mere tog det ikke for jer sammen at opbygge en ny indre overbevisning: ``Nu har jeg jo talent for matematik``.
Hvad du gjorde, og hvad I talte om, ved vi ikke, men det er klart for os: Du har et fantastisk talent for at coache. Du møder mennesker der, hvor de er, og hjælper dem videre mod deres mål - uanset om det så er skolesøgende børn eller voksne. Tak for din hjælp!
Ida