Supervision af lærere

Er du lærer, og oplever du ind i mellem, at du møder modstand hos forældre, at du kunne bruge støtte til at klare konflikter bedre – fx mellem elever – eller har du brug for støtte til at genfinde arbejdsglæden, så tilbyder jeg supervision/coaching til dig, som kan nikke genkendende til en eller flere punkter til højre.

Via mine mange år som både lærer og viceinspektør – og de mange coaching-samtaler jeg gennem årerne har haft med lærere – ved jeg, hvor vigtigt og givtigt det kan være at vende eventuelle udfordringer med en udenforstående for på denne måde at få overblik over handlemuligheder, “egen rolle” i sagen m.v.

Vi kan evtentuelt tage en indledende samtale i telefonen, så du kan fornemme, hvem jeg er. “Kemi” er også i coaching en vigtig faktor.

Almindelige udfordringer

  • Håndtering af elevkonflikter
  • Samtaler og samarbejde omkring børn med særlige udfordringer
  • Forældresamarbejde – få vendt modstand til samarbejde
  • ”Den svære samtale” med forældre/kolleger/ledelse
  • Kollegialt samarbejde
  • Lærerrollen
  • At kunne finde sine egne grænser og autoritet
  • Stresshåndtering