Coaching og rådgivning til forældre

Som forældre kan det sommetider være svært at navigere i forældrerollen, især hvis ens barn oplever udfordringer i fx skolen eller på andre områder.

Gennem mine mange år som lærer og leder, har jeg opbygget en kæmpe erfaring med at rådgive og hjælpe forældre med nogle af de mange udfordringer, man naturligt møder som forældre gennem ens børns opvækst.

Du får hjælp til at kunne støtte dit barn bedst muligt.

Min erfaring er, at mange forældre lider af unødig ”forældrebekymring”, som kan bevirke, at man kommer ind i en negativ spiral i forhold til sit barn. Jeg hjælper med at skille tingene ad, så der skabes klarhed over, hvor udfordringerne reelt ligger.

Almindelige udfordringer

  • Dit barns udfordringer ift skole, indlæring, lærere, kammerater
  • Pubertetsbørn
  • Forældrerollen
  • Rådgivning til at kunne stille hensigtsmæssige krav og sætte grænser
  • Konflikter i hjemmet
  • Samarbejde med skole og lærere
  • Hjælp til håndtering af konsekvenser af eventuel skilsmisse og flere ”hjem”
  • Støtte til dialog med skolen omkring sorgbehandling, mobning, skoletræthed, trivsel, selvværd, mv.